VARFÖR LOKALTIDNINGAR?

Kostnadseffektivt med geografiskt anpassad annonsering

Det finns över 300 hushållsdistribuerade gratistidningar i Sverige. Att annonsera i lokala tidningar är ett effektivt sätt att nå er målgrupp på eftersom ni endast annonserar i de områden som ni önskar samtidigt som läsarna ofta aktivt söker efter bra lokala erbjudanden.

Kampanjen kan vara rikstäckande men annonserna kan variera från ort till ort

Kombinationen av en kampanj som är rikstäckande med varierande lokala erbjudanden ger bra respons.

Vi hjälper även till med digitala kampanjer!

annonsuppföljning

Räckvidd - 100 % distribution

Tidningarna distribueras av posten och når hem till varje hushåll, även de som tackar nej till reklam, vilket ger dig 100 % räckvidd!

Låg kontaktkostnad

Hushållsdistribuerade gratistidningar har lägre kontaktkostnader än traditionella morgontidningar.

Längre livslängd

Gratistidningar har lång livslängd, ända upp till en vecka.

Dubbel räckvidd - halva priset

Kombinationen av total distribution till alla hushåll och den låga kontaktkostnaden jämfört med traditionella morgontidningar brukar vi säga ger dubbel räckvidd - halva priset!