ANNONSMATERIAL

Vi tar ansvar för alla material

Alltid vid bokning via Räckvidd Media levereras materialen till adcenter@rackvidd.se och vi ombesörjer att de kommer tidningarna tillhanda, helt utan kostnad.

Önskar ni referensexemplar så ordnar vi det också.

Har ni ett standardmaterial lägger vi till understycke utan kostnad.